Tel: 06-14109948
Email: info@NederlandTrommelt.nl

algemeen voorwaarden NederlandTrommelt

Algemene voorwaarden van NederlandTrommelt

Aangepast voorwaarden, bijgewerkt 1 november 2015
Direct terug naar de offerte-aanvraag

 

Wij hebben geprobeerd de voorwaarden zo eenvoudige en duidelijk mogelijk te houden.

Is iets niet duidelijk dan horen we het graag van u. Stuur een mail naar info@nederlandtrommelt.nl

 

Deze algemene voorwaarden gelden voor iedere offerte en iedere opdracht van NederlandTrommelt.

 

Wij doen u een vrijblijvend aanbod. Het aanbod wordt bindend als:

 • u of iemand, die daartoe bevoegd is binnen de organisatie, onze bevestiging heeft ondertekend en teruggestuurd;
 • er via email opdracht door u of een bevoegd persoon opdracht is verleend om de workshop / het evenement te verzorgen.

 

U kunt de overeenkomst tot 1 week voor de dag van de workshop / activiteit annuleren

 • Indien het aantal personen minder is dan afgesproken berekenen wij het aantal deelnemers wat 7 dagen tevoren bekend was;
 • we berekenen het werkelijke aantal personen op de dag zelf indien het aantal deelnemers hoger is dan opgegeven;
 • de servicekosten ad € 49,50 (incl. BTW) kunnen niet worden terugbetaald / worden bij annulering in rekening gebracht;
 • bij annulering korter dan 7 dagen voor de workshopdatum moet het hele bedrag van de overeenkomst betaald worden.

 

Foto en filmopnamen:

 • Wij begrijpen het als er een leuk filmpje of foto’s gemaakt worden. Dat mag ook;
 • Wel vinden wij het fijn dat wij dan ook die filmpjes en foto’s ontvangen;
 • Wij vinden het niet prettig als foto’s en filmpjes van onze workshops zonder onze toestemming op het internet geplaatst worden;
 • of wanneer foto’s en filmpjes voor andere doeleinden dan privé gebruik benut worden.

 

Wij leveren volgens afspraak en gaan ervan uit dat u ons op tijd betaalt:

 • de bemiddelingskosten voor de diensten van NederlandTrommelt zijn slechts € 49,50 en zijn in het aanbod en de totaalprijs verwerkt;
 • voor bedrijven en organisaties geldt dat de eindfactuur binnen 30 dagen na factuurdatum aan ons moet zijn overgeboekt;
 • wordt er later betaald dan mogen wij de wettelijk vastgestelde rente in rekening brengen + eventueel gemaakte de incassokosten;
 • particulieren betalen vooruit of direct na afloop van de workshop contant (waardoor wij u een lagere prijs kunnen aanbieden)

 

Klachten:

 • Is er iets niet helemaal naar wens dan lossen wij dat graag direct op, liefst in overeenstemming met u;
 • Wij vragen u dan ook om het ons direct te melden. Achteraf kunnen we het minder makkelijk oplossen.

 

Aansprakelijkheid:

 • In principe gaat er nooit iets mis maar een ongelukje zit in een klein hoekje;
 • Wij gaan er van uit dat iedere deelnemer zelf verantwoordelijk is voor zijn veiligheid en persoonlijke bezittingen;
 • Wij kunnen geen aansprakelijkheid nemen voor gevolgschade.

 

Overmacht:

 • Het kan natuurlijk een keer gebeuren dat wij door oorzaken buiten onze invloed niet aan onze afspraken kunnen voldoen;
 • Wij proberen klachten en problemen zo goed mogelijk op te lossen in samenspraak met u / de opdrachtgever;
 • Wij kunnen geen schadevergoeding betalen indien er sprake is van overmacht;

 

 

Schade aan onze instrumenten of apparatuur:

 • Wij verwachten dat u en uw groep met respect met onze instrumenten en apparatuur om gaan;
 • Gaat er een keer iets mis dan kan dat pech zijn en is er geen probleem;
 • In het geval onze bezittingen moedwillig kapot worden gemaakt brengen wij de schade bij u in rekening;
 • Gelukkig is dat tot op heden nog niet voorgekomen.

 

Direct terug naar de offerte-aanvraag